DeliPas Voorwaarden

 • De DeliPas wordt persoonlijk verstrekt aan de afnemer en het gebruik is beperkt tot de onderneming van de afnemer. De DeliPas is alleen geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
 • DeliNova acht de online registraties van de DeliPas afnemer(s) als geaccordeerd door de directie van de desbetreffende onderneming.
 • De DeliPas biedt de afnemer toegang tot het filiaal van DeliNova B.V.. Bij het betreden van het filiaal dient de afnemer de DeliPas te scannen.
 • Het betreden van het terrein en de verkoopruimten van DeliNova B.V. geschiedt op eigen risico. Dehuisregels van DeliNova B.V. vindt u bij de voordeur van het filiaal.
 • Op het terrein van DeliNova B.V. en in het filiaal mogen de medewerkers van DeliNova B.V. te allen tijde de afnemer om een geldig legitimatiebewijs vragen. De afnemer kan uitsluitend met gebruik van de DeliPas aankopen verrichten bij DeliNova B.V..
 • Er kan slechts één afnemers per DeliPas aankopen doen bij DeliNova B.V.. De afnemer is verantwoordelijk voor de DeliPas. Indien de DeliPas gestolen wordt, vermist is, onbevoegd gebruikt wordt of beschadigd is, dient de afnemer dit gelijk aan DeliNova B.V. te melden via deze link diefstal/verlies DeliPas.
 • Telefonisch doorgeven kan ook via +5999 846 6000, echter is de afnemer alsnog verplicht dit ook via bovengenoemde link onder Mijn account te door te geven. De DeliPas zal binnen 24 uur na ontvangst van de melding (tijdens kantooruren) geblokkeerd worden en wij zullen gelijk een nieuwe DeliPas aanmaken. U ontvangt per email een bericht wanneer u de nieuwe DeliPas kunt ophalen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 • De DeliPas blijft eigendom van DeliNova B.V. DeliNova B.V. behoudt zich het recht om zonder opgaaf de DeliPas bij de afnemer terug te halen of het gebruik te blokkeren.
 • De DeliPas vervalt per ommegaande bij een overdracht of beëindiging van een onderneming.
 • Door het gebruik te maken van de DeliPas gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van DeliNova B.V.. Tevens gaat u akkoord dat DeliNova uw persoonsgegevens mag gebruiken voor diens marketing- en commerciële activiteiten.
 • Bij het gebruik van de DeliPas dient u zich aan de algemene voorwaarden van DeliNova B.V. te houden.


Opgemaakt op 22 juni 2022