Aanvragen DeliPas

U kunt alleen in aanmerking komen voor een DeliPas als uw onderneming en/of organisatie ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en u klant bent van DeliNova B.V..

Bent u nieuw en nog geen klant, dan moet u zich eerst registreren via deze link klant worden. Hiervoor heeft u een Kamer van Koophandel registratie (niet ouder dan zes maanden) en uw ID nodig.

Nadat wij uw aanvraag verwerkt hebben, ontvangt u per email een klantnummer en inloggegevens van uw online klantenaccount. Hiermee kunt u dan vervolgens middels de link registreren DeliPas uw DeliPas aanvragen.


Gebruik DeliPas

De DeliPas is strikt persoonlijk en biedt naast toegang tot ons filiaal ook de mogelijkheid om op krediet te kopen. Het fungeert als het ware als een soort creditcard.

Alleen op vertoon van de DeliPas is het toegestaan om aankopen te doen in het filiaal.

Bij het betreden van ons filiaal kunt u door een medewerker gevraagd worden uw DeliPas en een geldig legitimatiebewijs te tonen. De DeliPas biedt toegang voor twee personen gelijktijdig, een van deze personen moet de afnemer van de DeliPas zijn en zich kunnen identificeren. Voor het betreden van het filiaal dient u uw DeliPas te scannen bij de toegangspoort.

Voor online aankopen heeft u uiteraard geen DeliPas nodig, dit geschiedt via uw online klantenaccount.

U heeft de DeliPas nodig voor:

  • Het afhalen van uw bestelling
  • Inkopen doen in het filiaal
  • Betreden van het filiaal


Registratie DeliPas

U kunt maximaal twee inkopers voor een DeliPas registreren. Registratie geschiedt online nadat u ingelogd bent op uw account via deze link registreren DeliPas – ook te vinden onder mijn account. De eigenaar van de onderneming die geregisterd staat bij de Kamer van Koophandel dient toestemming te verlenen voor het registreren van een DeliPas. DeliNova acht online registraties via de klantenaccount als reeds geaccordeerd door de eigenaar van de onderneming en is niet verantwoordelijk voor misbruik hiervan.

Na de verwerking van uw aanvraag ontvangt u per mail een bericht om uw DeliPas bij het filiaal op te halen. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen bij het ophalen van uw nieuwe kaart. U wordt bij het overhandigen van uw DeliPas verzocht te tekenen voor ontvangst.


Tweede inkoper registreren

Voor een tweede inkoper kunt u online de persoonsgegevens invullen onder de link registreren DeliPas. Nadat de wijzigingen verwerkt zijn ontvangt u via de mail (de mail van de tweede inkoper) een bericht dat u de DeliPas kunt ophalen in het filiaal te Kaminda André J.E. Kusters 3.

Ook hier geldt dat bij het ophalen van de DeliPas u een geldig legitimatiebewijs mee dient te nemen. Tevens beschouwen wij ook deze online registratie van de tweede inkoper als geaccordeerd door de eigenaar van de onderneming en is DeliNova niet verantwoordelijk voor misbruik hiervan.


Verlies of diefstal DeliPas

Bij verlies of diefstal van de DeliPas dient u onmiddellijk via uw online klantenaccount, onder DeliPas blokkeren uw kaart te blokkeren. Uw DeliPas wordt gelijk geblokkeerd wanneer dit tijdens kantooruren wordt doorgegeven.

Een nieuwe kaart wordt direct na ontvangst van de melding voor u aangemaakt. Nadat de wijzigingen verwerkt zijn ontvangt u via mail een bericht dat u uw nieuwe DeliPas kunt ophalen. Voor de nieuwe kaart houden wij dezelfde persoonsgegevens aan die op de verloren/vermiste kaart stonden. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee bij het ophalen van uw nieuwe kaart.


Omgang met persoonsgegevens DeliPas

Door gebruik te maken van de DeiPas geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor onze marketingactiviteiten, zoals het toezenden van de DeliHoreca, DeliNews etc. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens kun u vinden in de DeliPas voorwaarden.


Algemene voorwaarden

U vind de algemene voorwaarden voor het gebruik van de DeliPas hier.